Ειδική συνδρομή για την αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης

30/01/2017 11:59 on Ειδήσεις Ανακοινώσεις

Ειδική συνδρομή για την αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης

·        Οι γονείς των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε προγράμματα του ΠΑΟΔΗΛ που πραγματοποιούνται στους χώρους του δημοτικού κολυμβητηρίου καθώς και στα σωματεία κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της  μυϊκής ενδυνάμωσης - αίθουσα με βάρη, μόνο με 5€ το μήνα. 

·         Ορίζεται ετήσια συνδρομή 50€ στο πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης - αίθουσα με βάρη (από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο κάθε έτους).

*Συγκεκριμένα για φέτος (για τους μήνες από Φεβρουάριο 2017 έως Ιούνιο 2017) η συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 25,00€.