Απαραίτητα έντυπα επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας για αθλούμενους και προπονητές

19/05/2020 09:10 on Ειδήσεις Ανακοινώσεις

Απαραίτητη προυπόθεση για την είσοδο σας στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες που επισυνάπτονται παρακάτω: 

Διευκρινιστικές οδηγίες περί συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο ιατρικό ιστορικό και τη βεβαίωση

Φόρμα ιατρικής βεβαίωσης

Έντυπο Ιατρικού Ιστορικού αθλούμενου-ης - τεχνικού προσωπικού