Απαραίτητα έντυπα επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας για αθλούμενους πολίτες

25/05/2020 13:49 on Ειδήσεις Ανακοινώσεις

Προκειμένου να εισέλθετε για προπόνηση σε οργανωμένο αθλητικό χώρο, θα πρέπει να επιδεικνύετε κατά την είσοδο σας το υπογεγραμμένο Δελτίο καταγραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.