ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

08/01/2018 13:41 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ