Πίνακες αποτελεσμάτων και απορριφθέντων της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 3/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

09/01/2020 14:11 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων και απορριφθέντων της υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 3/2019 πατήστε εδώ