Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για οργάνωση μαθητικών αγώνων

08/04/2016 14:13 on Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΠληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036
 
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών για «Οργάνωση μαθητικών –σχολικών αγώνων».
 
Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 1.476,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6472.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016.  
Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, 16341 Ηλιούπολη μέχρι την Τετάρτη 23/3/2016 και από τις 8.30 έως 11.00.
 
Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ
 
 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ