Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων

08/04/2016 14:59 on Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΠληροφορίες:
Π. Παπαδοπούλου
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036
   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων». 
Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των  3.039,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6264.0002 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016.  
Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, 16341 Ηλιούπολη μέχρι τη Δευτέρα 29/2/2016 και από τις 8.30 έως 11.00.
 
 
 
 
Για να δείτε την Τεχνική Μελέτη πατήστε εδώ
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ