Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων

08/04/2016 15:01 on Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΠληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036
   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για «Δαπάνες μικροφωνικής κάλυψης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων».
Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 5.990,10€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6162.0005 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ν.Π. έτους 2016.  
Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, 16341 Ηλιούπολη μέχρι τη Δευτέρα 29/2/2016 και από τις 8.30 έως 11.00.
 
 
 
Για να δείτε την Τεχνική Μελέτη πατήστε εδώ
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ