Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

08/04/2016 15:03 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036
   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
 
Ο προϋπολογισμός για τη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.599,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑ 15.661.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού, 16341 Ηλιούπολη μέχρι τη Δευτέρα 29/2/2016 και από τις 8.30 έως 11.00.
 
 
 
 
Για να δείτε την Τεχνική Μελέτη πατήστε εδώ
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ