Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2017

24/01/2017 08:48 on Συνεδριάσεις Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Ηλιούπολη :20/1/2017

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                                                                    Αρ.Πρωτ.:59

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Δ/νση : Σοφ. Βενιζέλου 114 – Ηλιούπολη,   τ.κ. 163 45                                 

Τηλ. : 210 9944001,  Fax : 210 9910036

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ. :

 

 

Α/Α

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1

Γιαννόπουλος Θεμ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τρικάλης Αποστόλης

2

Γρηγορέας Ιωάννης- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπάκολη Ευαγγελία

3

Σωφρονά Ειρήνη

Γαλάνη – Παπαδημητρίου Αιμιλία

4

Ασωνίτης Σπυρίδων

ΣκορδίληΑθηνά

5

Τριπόδης Χρήστος

Κακριδώνης Παναγιώτης

6

Αδαμόπουλος Κων/νος

Παπαδόπουλος Χρήστος

7

Στέφας Ιωάννης

Δόριζας Χρήστος

8

Σερέτη Χριστίνα

Γκιργκινούδης Παναγιώτης

9

Τασούλας Μιχάλης

Χαρατσή Λελούδα

10

Καρανδρέας Παναγιώτης 

Κόκλας Παναγιώτης

11

Φακιρίδης Δημήτρης

Γκάτσιου Ιγνατία

12

Αθανασίου Αθανάσιος

Κάνδηλας Άγγελος

13

Πανταζόπουλος Δημήτρης

Αραχωβίτη Ελισάβετ

14

Πίκουλα Αργυρώ

Μυλωνάς Ηλίας

15

Ποντίδας Παναγιώτης

Χριστοπούλου Θεώνη

 

 

Σας προσκαλούμε στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 24/1/2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. (Νικομάχου 18), με θέματα:

 

 

1)    Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της δημοτικής παράταξης «Ηλιούπολη Πάμε Μπροστά».

2)    Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017.

3)    Διαγραφή οφειλών κατά του ΝΠ λόγω παραγραφής τους.

4)    Λήψη απόφασης για την νομική δέσμευση και ανάληψη υποχρέωσης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ).

5)    Νομική  δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

6)    Νομική δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων πάγιου χαρακτήρα.

7)    Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων έτους  2016.

8)    Απαλλαγή υπολόγου Παγίας Προκαταβολής 2016.

9)    Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση την υπ΄αριθμ. 138/2016 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με τις συνδρομές των προγραμμάτων άθλησης.

 

 

   Ο Πρόεδρος

 

 

   Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος