Πρόσκληση σε 2η Συνεδρίαση Δ.Σ. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

08/04/2016 15:11 on Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 1 Μαρτίου  2013 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλ/λης, με τα παρακάτω θέματα :

 

1. Κατακύρωση αποτελέσματος κλήρωσης για ορισμό επιτροπών 
2. Λήψη απόφασης για την ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2012
3. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων και έργων έτους 2012
4. Έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικής χρήσης 2012 
5. Ψήφιση πίστωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΠΟΕ) 
6. Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων 
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του αναψυκτηρίου «Sports Café».
8. Έγκριση όρων διακήρυξης τακτικού πλειοδοτικού  διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση της αίθουσας του αναψυκτηρίου «Sports Café».
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  του ΚΑ 15.6262.0017 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών γηπέδων», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Νομικού Προσώπου. (Α/Μ 1/2013).
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  του ΚΑ 00.6433.0003 με τίτλο: «Οργάνωση εκδήλωσης βράβευσης αθλητών», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Νομικού Προσώπου. (Α/Μ 2/2013).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 899,44€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  του ΚΑ 15.6699.0017 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων στην αίθουσα γυμναστικής του Κολυμβητηρίου και λοιπών Αθλητικών εγκαταστάσεων» », του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Νομικού Προσώπου. (Α/Μ 3/2013).
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.120,53€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  του ΚΑ 15.6265.0002 με τίτλο «Συντήρηση – αναγόμωση και επισκευή πυροσβεστήρων και θερμαντικών σωμάτων», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Νομικού Προσώπου. (Α/Μ 4/2013).
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.993,7500€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  του ΚΑ 15.6274.0001 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων», του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Νομικού Προσώπου. (Α/Μ 5/2013).
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00€. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, του Κ.Α. 00.6431.0004 με τίτλο « Διαφημιστικά πανό και λάβαρα» Α.Μ. 6/2013
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.891,65 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, του Κ.Α. 15.6471.0001 με τίτλο : «Αποκριάτικες εκδηλώσεις» Α.Μ. : 7/2013 
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, του Κ.Α. 15/6262.0006 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» Α.Μ. 8/2013.
17. Κάλυψη του έργου της νοσηλευτικής εποπτείας των προγραμμάτων του κολυμβητηρίου από τα κολυμβητικά σωματεία της πόλης μας 
18. Καθορισμός διάρκειας συμβάσεων προσωπικού ΣΟΧ και ωρών απασχόλησης αυτών.


Ενημερώσεις Προέδρου