Έβδομη (7) Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 2016

08/04/2016 15:05 on Συνεδριάσεις Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 30/3/2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. (Νικομάχου 18), με θέματα:
 
1) Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) της Γ.Γ.Α. περιόδου 2016-2017 και έγκριση του σχεδίου υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2015-2016
2) Καθαριότητα Δημοτικού Κολυμβητηρίου από τα κολυμβητικά σωματεία με αντίστοιχη μείωση της μηνιαίας συνδρομής τους. 
3) Έγκριση ή μη αιτήματος εταιρίας SPORT team για παράταση ημερομηνίας τοποθέτησης τάπητα στο Δ’ αθλητικό κέντρο.
4) Έγκριση η μη αιτήματος πρακτικής άσκησης στο ευρύτερο πεδίο της Διοίκησης του NEW YORK COLLEGE.  
5) Έγκριση δαπάνης, δέσμευση – διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για την «Φύλαξη πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων».
6) Έγκριση δαπάνης, δέσμευση – διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για την «Μεταφορές εν γένει».
7) Έγκριση δαπάνης, δέσμευση – διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για την «Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων εργασίας (πρόγραμμα βιβλιοθήκης)».
8) Έγκριση δαπάνης, δέσμευση – διάθεση πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για την «Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού».
 
 
   Ο Πρόεδρος 
   Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος