Εκδηλώσεις
Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσουμε στις εκδηλώσεις για τη λήξη των προγραμμάτων άθλησης του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – Γρηγόρης Γρηγορίου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν...

Διαβάστε Περισσότερα