ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Η λειτουργία του τμήματος θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον και τον αριθμό συμμετεχόντων.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία του ΠΑΟΔΗΛ ή τηλεφωνικά στο 210 9922899 χωρίς να καταβάλλετε την αντίστοιχη συνδρομή


Ωράριο
Τρίτη: 18:10 - 19:00
Παρασκευή: 18:10 - 19:00

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/03/2019
  • Λήξη:31/05/2019
  • Χώρος:ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €