ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ


Ωράριο
Τρίτη: 15:10 - 16:00
Πέμπτη: 15:10 - 16:00

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/03/2019
  • Λήξη:31/05/2019
  • Λήξη συμμετοχών:31/05/2019
  • Διάρκεια συνδρομής:3 Μήνες
  • Αριθμός ατόμων:25
  • Συμμετέχοντες:23
  • Ελεύθερες Θέσεις:2
  • Χώρος:Αίθουσες Γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €