ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ


Ωράριο
Τρίτη: 20:10 - 21:00
Πέμπτη: 20:10 - 21:00

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/03/2019
  • Λήξη:31/05/2019
  • Λήξη συμμετοχών:31/05/2019
  • Διάρκεια συνδρομής:3 Μήνες
  • Αριθμός ατόμων:25
  • Συμμετέχοντες:10
  • Ελεύθερες Θέσεις:15
  • Χώρος:Αίθουσες Γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €