Αίθουσα ισογείου Κολυμβητηρίου


Ωράριο
Δευτέρα: 19:10 - 20:00
Τετάρτη: 19:10 - 20:00

Πληροφορίες

  • Έναρξη:17/09/2018
  • Λήξη:30/11/2018
  • Λήξη συμμετοχών:31/05/2019
  • Αριθμός ατόμων:30
  • Συμμετέχοντες:21
  • Ελεύθερες Θέσεις:9
  • Χώρος:Αίθουσες Γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €