Αίθουσα ισογείου Κολυμβητηρίου


Ωράριο
Δευτέρα: 19:10 - 20:00
Τετάρτη: 19:10 - 20:00

Δεν δεχόμαστε πλέον αιτήσεις γι'αυτό το πρόγραμμα

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/03/2019
  • Λήξη:31/05/2019
  • Λήξη συμμετοχών:31/05/2019
  • Αριθμός ατόμων:30
  • Συμμετέχοντες:30
  • Ελεύθερες Θέσεις:0
  • Χώρος:Αίθουσες Γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €