Ωράριο
Τρίτη: 18:10 - 19:00
Παρασκευή: 18:10 - 19:00

Δεν δεχόμαστε πλέον αιτήσεις γι'αυτό το πρόγραμμα

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/03/2019
  • Λήξη:31/05/2019
  • Λήξη συμμετοχών:31/05/2019
  • Αριθμός ατόμων:20
  • Συμμετέχοντες:20
  • Ελεύθερες Θέσεις:0
  • Χώρος:Αίθουσες γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €