Εκμάθηση εφήβων στη μεγάλη πισίνα για ηλικίες 13 -16 ετών. ΤΜΗΜΑ 1Ωράριο
Δευτέρα: 14:00 - 14:45
Τετάρτη: 14:00 - 14:45
Παρασκευή: 14:00 - 14:45

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/11/2021
  • Λήξη:31/12/2021
  • Λήξη συμμετοχών:01/07/2021
  • Διάρκεια συνδρομής:2 Μήνες
  • Συνδρομή Δημότη:40.00 €

Εκμάθηση εφήβων στη μεγάλη πισίνα για ηλικίες 13 -16 ετώνΩράριο
Δευτέρα: 19:45 - 20:30
Τετάρτη: 19:45 - 20:30
Παρασκευή: 19:45 - 20:30

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/11/2021
  • Λήξη:31/12/2021
  • Λήξη συμμετοχών:01/07/2021
  • Διάρκεια συνδρομής:2 Μήνες
  • Συνδρομή Δημότη:40.00 €