Ο υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υλοποιεί το πρόγραμμα έχει την ευθύνη για την εγγραφή των μελών στα τμήματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο τους.

Για τον λόγο αυτό πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα παρακάτω τμήματα θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Π.Φ.Α. τις ημέρες και ώρες που αντιστοιχούν στα παρακάτω τμήματα.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι αθλούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ειδική ζώνη επίπλευσις  Aqua  και 1 μακαρόνι .

Ωράριο
Τρίτη: 18:30 - 19:20
Πέμπτη: 18:30 - 19:20

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

 • Έναρξη:01/07/2024
 • Λήξη:31/07/2024
 • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
 • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
 • Συνδρομή Δημότη:30.00 €

Ο υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υλοποιεί το πρόγραμμα έχει την ευθύνη για την εγγραφή των μελών στα τμήματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο τους.

Για τον λόγο αυτό πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα παρακάτω τμήματα θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Π.Φ.Α. τις ημέρες και ώρες που αντιστοιχούν στα παρακάτω τμήματα.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι αθλούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ειδική ζώνη επίπλευσις  Aqua  και 1 μακαρόνι .Ωράριο
Τρίτη: 10:00 - 11:00
Πέμπτη: 10:00 - 11:00
Παρασκευή: 10:00 - 11:00

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

 • Έναρξη:01/07/2024
 • Λήξη:31/07/2024
 • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
 • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
 • Συνδρομή Δημότη:30.00 €

Ο υπεύθυνος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υλοποιεί το πρόγραμμα έχει την ευθύνη για την εγγραφή των μελών στα τμήματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο τους.

Για τον λόγο αυτό πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα παρακάτω τμήματα θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Π.Φ.Α. τις ημέρες και ώρες που αντιστοιχούν στα παρακάτω τμήματα.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι αθλούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ειδική ζώνη επίπλευσις  Aqua  και 1 μακαρόνι .Ωράριο
Τρίτη: 11:00 - 12:00
Τετάρτη: 11:00 - 12:00
Παρασκευή: 11:00 - 12:00

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

 • Έναρξη:01/07/2024
 • Λήξη:31/07/2024
 • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
 • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
 • Συνδρομή Δημότη:30.00 €