Ανακοίνωση Πρόσληψης ΠΦΑ για τα ειδικά προγράμματα Π.Α.γ.Ο 2019-2020

18/10/2019 09:48 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020.

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφίων.