Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για "Εργασίες υποστήριξης τεχνολογίας Η/Μ εγκαταστάσεων καθαρισμού και απολύμανσης κολυμβητηρίου"

06/12/2019 15:55 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ

Για να δείτε τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων πατήστε εδώ

Για να δείτε την Ενδεικτικό Προϋπολογισμό πατήστε εδώ

Για να δείτε το Τιμολόγιο Μελέτης πατήστε εδώ