.

Από τις 2 Οκτωβρίου 2023 με τη χρήση της εφαρμογής MEBRO το κοινό θα μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την εγγραφή του στα αθλητικά προγράμματα του ΠΑΟΔΗΛ  εύκολα και γρήγορα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος καθώς και τα προστατευόμενα από αυτόν άτομα της οικογενείας του, θα μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά ως μέλη και να επιλέγουν τ΄αθλητικά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχουν.

Η είσοδος στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet.

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στο εγχειρίδιο εδώ.

 

Σημείωση: Σας πληροφορούμε ότι πολύ σύντομα θα λειτουργήσει το σύστημα ηλεκτρονικών(on line) πληρωμών των συνδρομών συμμετοχής στ΄αθλητικά προγράμματα του ΠΑΟΔΗΛ για καλύτερή εξυπηρέτηση των αθλούμενων.