Ανακοίνωση Πρόσληψης ΠΦΑ για τα ΠΑγΟ 2020-2021

19/10/2020 13:11 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) – Γρηγόρης Γρηγορίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή, την Υπεύθυνη Δήλωση, την Ενημέρωση  Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα σε μορφή pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@paodil.gr ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Αθλητισμού (υπόψη κ. Βάσσου & κ. Φραγκιαδάκη) του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ταχ. Δ/νση Μεσσηνίας 26 και Δαμασκηνού τ.κ 16342 Ηλιούπολη (Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από 21/10/2020 έως και 04/11/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ