ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ SPORTS -CAFE

07/04/2022 08:33 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ