Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ

11/04/2022 10:46 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική  Έκθεση πατήστε εδώ