Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρων εκθέσεων

12/04/2022 11:42 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ