Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων

14/04/2022 12:34 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ