Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνες καθαρισμού γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων

05/05/2022 09:25 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ