Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

09/12/2022 14:40 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε το πρακτικό πατήστε εδώ