Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

19/12/2022 13:19 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε το πρακτικό και τους πίνακες των αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2022 πατήστε εδώ