Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Δαπάνες Απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ

15/03/2023 09:35 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ