Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας -Φύλαξη Πολιτιστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων-

21/03/2023 09:54 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ 

Για να δείτε την Τεχνική Μελέτη πατήστε εδώ