Προσκληση υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας -Ενοικίαση Περιπτέρων Εκθέσεων-

21/03/2023 10:05 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε την Πρόσκληση  πατήστε εδώ

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ