Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

30/06/2023 13:56 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για να δείτε το πρακτικό και τους πίνακες των αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2023 πατήστε εδώ