Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ΄ αριθμ. ΣΜΕ 2/2023 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

27/12/2023 13:52 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί


Για να δείτε το πρακτικό και τους πίνακες των αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 2/2023 πατήστε εδώ