ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

08/12/2020 08:24 on Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Tο Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτιστικός - Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ" ανακοινώνει τη σύναψη μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος Αθλητισμού με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : α) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής, β) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων, γ) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας, δ) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Χορού.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ