Εκτύπωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων

Ημερομηνία .

Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου                                                                                                 
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την προμήθεια λαμπτήρων.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €349,79 με Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6662.0005 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 16341 Ηλιούπολη μέχρι τη Δευτέρα 23/11/2015 και από τις 8.30 έως 11.00.
                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                            ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εκτύπωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών καυστήρων

Ημερομηνία .


Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου                                                                                                 
Τηλ: 210 9944001
Φαξ: 210 9910036                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ενημερώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο ενδιαφέρεται για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή βλάβης των καυστήρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €4.200,00 με Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6662.0012 με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για καυστήρες κολυμβητηρίου» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών διατίθενται από την Διοικητική-  Οικονομική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου κλειστές και σφραγισμένες στην οδό Μεσσηνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), 16341 Ηλιούπολη μέχρι τη Δευτέρα 23/11/2015 και από τις 8.30 έως 11.00.
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                          ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Εκτύπωση

24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Ημερομηνία .

Δήμος Ηλιούπολης                                                                                                Ημερομηνία 10/11/2015

24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία την

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

 Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει τους πολίτες του ότι το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, των εργαζομένων στους Δήμους (ΠΟΕ – ΟΤΑ), αποφάσισε την συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

        Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης θα παραμείνουν κλειστές.

       Ιδιαιτέρως εφιστούμε την προσοχή στον τομέα της καθαριότητας και καλούμε τους κατοίκους να μην βγάλουν σκουπίδια στους δρόμους για να κρατήσουμε την υγιεινή και την αισθητική της πόλης σε αξιοπρεπές επίπεδο.

                                                           Γραφείο Τύπου

Δήμου Ηλιούπολης