Το πρόγραμμα αφορά την χρήση της πισίνας με κάρτα 15 χρήσεων ανά δίμηνο για ηλικίες 14-18 ετών.

Ώρες προσέλευσης:ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07:00 – 15.00 και 18.30 - 21.00, ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 17:00


Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Λήξη συμμετοχών:31/07/2022
  • Διάρκεια συνδρομής:2 Μήνες
  • Διάρκεια συνδρομής:15 Φορές
  • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
  • Συνδρομή Δημότη:20.00 €

Το πρόγραμμα αφορά την χρήση της πισίνας με μηνιαία συνδρομή  για ηλικίες 14 έως 18 ετών.

Ώρες προσέλευσης:ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  07:00 – 15.00 και 18.30 - 21.00, ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 17:00


Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Λήξη συμμετοχών:31/07/2022
  • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €