Εκμάθηση εφήβων στη μεγάλη πισίνα για ηλικίες 13 -16 ετών. ΤΜΗΜΑ 1Ωράριο
Δευτέρα: 14:30 - 15:15
Τετάρτη: 14:30 - 15:15
Παρασκευή: 14:30 - 15:15

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Έναρξη:04/09/2024
  • Λήξη:31/07/2025
  • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
  • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
  • Συνδρομή Δημότη:20.00 €

Εκμάθηση εφήβων στη μεγάλη πισίνα για ηλικίες 13 -16 ετώνΩράριο
Δευτέρα: 19:45 - 20:30
Τετάρτη: 19:45 - 20:30
Παρασκευή: 19:45 - 20:30

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Έναρξη:04/09/2024
  • Λήξη:31/07/2025
  • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
  • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
  • Συνδρομή Δημότη:20.00 €