Το πρόγραμμα αυτό αφορά την εκμάθηση ενηλίκων με προσέλευση 3 φορές την εβδομάδα.Ωράριο
Δευτέρα: 20:00 - 21:00
Τρίτη: 20:00 - 21:00
Πέμπτη: 20:00 - 21:00

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/07/2024
  • Λήξη:31/07/2024
  • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
  • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
  • Συνδρομή Δημότη:35.00 €

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την εκμάθηση ενηλίκων με προσέλευση 3 φορές την εβδομάδα.


Ωράριο
Δευτέρα: 09:30 - 10:30
Τετάρτη: 09:30 - 10:30
Πέμπτη: 09:30 - 10:30

Για εγγραφές απευθυνθείτε στη γραμματεία

Πληροφορίες

  • Έναρξη:01/07/2024
  • Λήξη:31/07/2024
  • Λήξη συμμετοχών:01/07/2023
  • Χώρος:Μεγάλη Πισίνα
  • Συνδρομή Δημότη:35.00 €