Ωράριο
Δευτέρα: 18:10 - 19:00
Τετάρτη: 18:10 - 19:00

Δεν δεχόμαστε πλέον αιτήσεις γι'αυτό το πρόγραμμα

Πληροφορίες

  • Λήξη συμμετοχών:31/05/2019
  • Διάρκεια συνδρομής:3 Μήνες
  • Αριθμός ατόμων:14
  • Συμμετέχοντες:14
  • Ελεύθερες Θέσεις:0
  • Χώρος:Αίθουσες γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €