Αίθουσες Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Ωράριο
Δευτέρα: 19:10 - 20:00
Τετάρτη: 19:10 - 20:00

Δεν δεχόμαστε πλέον αιτήσεις γι'αυτό το πρόγραμμα

Πληροφορίες

  • Έναρξη:03/09/2020
  • Λήξη:28/11/2020
  • Αριθμός ατόμων:20,00000
  • Συμμετέχοντες:20,00000
  • Ελεύθερες Θέσεις:0
  • Χώρος:Αίθουσες Γυμναστικής Κολυμβητηρίου
  • Συνδρομή Δημότη:30.00 €